Jak efektywnie mierzyć kondensatory wysokonapięciowe?

Kondensatory wysokich napięć to elementy obwodu elektrycznego, bez których nie sposób wyobrazić sobie pracy różnego rodzaju pomp, silników i innych urządzeń dużych mocy. Zastosowanie kondensatorów wynika z faktu, że są one niezbędne do „rozruszania” silnika, a co za tym idzie – do ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną źródle.

Awaria eksploatacyjna

Niestety, kondensatory wysokonapięciowe również od czasu do czasu mogą ulegać awariom. Choć ich uszkodzenie wynikające z przepalenia jest dość mało prawdopodobne, to one same mogą z biegiem czasu tracić swoją pojemność. Nie jest to zjawisko nowe, lecz bardzo charakterystyczne dla tego typu elementów obwodu elektrycznego. Oczywiście na tym usterki związane z kondensatorami się nie kończą!

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest tzw. puchnięcie kondensatora, które jest najczęściej związane z powstawaniem w jego wnętrzu dużej ilości gazów. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne, gdyż może doprowadzić do wybuchu kondensatora, a w konsekwencji – do zniszczenia wielu innych, sąsiadujących z nim urządzeń.

Awarie, których nie widać

Często jednak zdarza się, że kondensator wysokonapięciowy przestaje działać „ot tak”. Jeśli element ten nie uległ mechanicznemu uszkodzeniu, to naoczne zweryfikowanie takiej usterki może być bardzo trudne. Dlatego warto wiedzieć, jak sprawdzić za pomocą miernika, czy element ten działa tak, jak powinien.

Można do tego celu wykorzystać dwa typy mierników. Pierwszy z nich to miernik pojemności kondensatorów. Wartość ta jest podawana w piko lub mikrofaradach, aczkolwiek pomiaru tego nie można zrealizować w większości mierników. Dużo łatwiej zmierzyć rezystancję kondensatora, gdyż można to zrobić za pomocą klasycznego multimetru (skala 1000 ohm).

Jak wykonać pomiar?

Pomiar rezystancji wewnętrznej kondensatora jest bardzo prosty. Jeśli po przyłożeniu elektrod wyświetlacz wskaże wartość dążącą do nieskończoności, to jest to oznaka prawidłowego działania elementu. Jeśli jednak rezystancja spada praktycznie do zera, to jest to oznaką zniszczonego kondensatora.

Podsumowując, kondensatory wysokonapięciowe to bardzo ważny element wielu urządzeń AGD. Bez nich niemożliwy byłby ich rozruch, zwłaszcza jeśli elementem tychże urządzeń jest np. duży, elektryczny silnik wysokoobrotowy. Niestety, zweryfikowanie poprawności działania kondensatora nie jest łatwe.

Kondensatory wysokonapięciowe dostępne są w ofercie Elektronika.mcc.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *