Rodzaje uprawnień SEP

Jesteśmy całkowicie uzależnieni od energii elektrycznej, zarówno gospodarstwa domowe, jak i gospodarka. Oświetlenie, ogrzewanie, urządzenia domowe, maszyny przemysłowe do prawidłowego funkcjonowania wymagają prądu.

Elektryk zawód przyszłości

Osoby z uprawnieniami SEP to bardzo poszukiwani pracownicy, którzy znajdą zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki. Dodatkowo mogą też liczyć na dobre wynagrodzenie.

Uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu elektryka może uzyskać każdy, kto ma 18 lat i co najmniej wykształcenie podstawowe. Tak minimalne wymagania to ogromna szansa dla osób, które w wyniku różnych zdarzeń losowych nie mogły kontynuować nauki lub wybrały niewłaściwy kierunek kształcenia.

Szkolenia SEP przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które nie mają wykształcenia elektrycznego. Organizuje je bardzo dużo firm, które najczęściej także w swoich obiektach przeprowadzają egzaminy przed komisją akredytowaną przez URE. W trakcie szkoleń SEP kursanci poznają podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy w razie porażenia prądem. W części teoretycznej poznają także schematy instalacji elektrycznych, symbole stosowane w energetyce. Bardzo istotna jest także wiedza praktyczna. Na warsztatach uczestnicy szkoleń SEP nauczą się diagnozować awarie, wymieniać wadliwe części, montować sieć elektryczną i itp.

O ile szkolenia sep może prowadzić każda zarejestrowana firma, o tyle egzaminy mogą przeprowadzać tylko komisje powołane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (stąd nazwa uprawnień SEP), Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Rodzaje uprawnień SEP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia SEP szczegółowo określają zakres prac, które może wykonywać osoba uprawniona. Mogą one dotyczyć nadzoru nad wykonywanymi pracami lub eksploatacji urządzeń elektrycznych. Te drugie to najbardziej popularne uprawnienia SEP dające prawo do prac elektrycznych przy napięciu do 1 Kv. Z takimi uprawnieniami można:

• obsługiwać urządzenia, instalacje, sieci,
• konserwować urządzenia, instalacje i sieci,
• wykonywać remonty urządzeń, instalacji, sieci,
• montować urządzenia, instalacje, sieci.

Uprawnienia pomiarowe wymagają dodatkowego szkolenia.

Dla osób z wyższym wykształceniem istnieje możliwość uzyskania uprawnień specjalistycznych:

• budowlanych,

• biegłego sądowego,

• rzeczoznawcy,

• specjalisty do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,

• specjalisty w zakresie jakości energetyki.

Dwa ostanie uprawnienia SEP zostały wprowadzone niedawno i są wynikiem działań w zakresie ochrony środowiska oraz postępu technologicznego w budownictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *