Badanie jakości wód

Co jakiś czas wykonywane są badania i oceny wód. Celem wszystkich badań jest osiągnięcie całkowitej wiedzy na temat stanu wód i ich wszelkich zanieczyszczeń. Pełny monitoring wód i otrzymana wiedza potrzebne są by wciąż poprawiać jakość wód i ją udoskonalać.

Podstawy prawne

Wszelkie rozporządzenia i cały zakres prac dotyczących monitoringu wód odbywa się zgodnie z ustaloną dyrektywą prawa wodnego. Działania te i pełny zakres ich badań opiera się na określonych rozporządzeniach do ustawy, która powszechnie znana jest jako Prawo Wodne.

Czego konkretnie dotyczy monitoring wód?

Monitoring wód to monitoring bardzo szeroko pojętego zakresu wód. W trakcie tego monitoringu w pełni monitorowane są wody śródlądowe, przybrzeżne i przejściowe. Dokładnie w jego ramach są przeprowadzane badania i pełna ocena: stanu rzek, jezior, zbiorników zaporowych, wszelkiego rodzaju wód przybrzeżnych oraz przejściowych. Dodatkowo badane są stany i rodzaje osadów dennych rzek i jezior. Monitoring wód obejmuje także wszelkie badania elementów hydromorfologicznych. Według tych ostatnich badań można dokładnie określić i ocenić stan rzek i jezior pod względem ekologicznym.

Rodzaje monitorowania wód

Wodny monitoring to cztery rodzaje badań i sposobów jego przeprowadzania. Możemy więc powiedzieć, że mamy monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy i monitoring obszarów wód chronionych. Rodzaje monitoringów różnią się między sobą zakresem badań danych wskaźników, częstotliwością badań i samym sposobem ich przeprowadzania.

Gdzie przeprowadzane są badania monitorowania wód?

Wszelkie badania stwierdzające stan wód przeprowadzane są w specjalnych punktach pomiarowo – kontrolnych. Takie punkty to najczęściej miejsca przy zbiornikach wodnych, które są aktualnie badane. Natomiast pełna lokalizacja punktów opiera się na wykazie danych wód. Istnieje również sieć badawcza do zbadania osadów wód, wtedy tego rodzaju zjawiska bada się na zamknięciu zlewni przy ujściu rzek.Wszelkie badania osadów jezior badane są w jeziorach, które należą do sieci regionalnej danych jezior.

Co daje monitorowanie i badanie wód?

Proces ten daje przede wszystkim dokładne wiadomości na temat wód, które znajdują się na danym terenie. Wszystko to są badania, których głównym celem jest ochrona środowiska. Dzięki tego typu monitoringowi, który przeprowadzany jest cyklicznie systematycznie można zorientować się kiedy wody zostały zanieczyszczone i kto mógł to zrobić. Można też bardzo szybko i w porę zapobiec katastrofie ekologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *