Wstępne i okresowe szkolenia BHP online

Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej są warunkami niezbędnymi do zatrudnienia pracownika. Obowiązek zorganizowania szkoleń spoczywa na pracodawcy. Aby ułatwić wszystkim dostęp i umożliwić ukończenie kursu w dogodnym terminie firmy szkoleniowe proponują szkolenie BHP online.

Szkolenia BHP online wstępne i okresowe

Szkolenie wstępne pracownik musi odbyć każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy. Zazwyczaj ich przeprowadzenie zleca się specjalistom od BHP zatrudnionym w zakładzie. Pracownik na szkoleniu wstępnym poznaje najważniejsze zasady bezpiecznego wykonywania obowiązków i podstawowe przepisy ppoż. Podczas szkolenia wstępnego ważnym modułem jest także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas wstępnego szkolenia pracownik przechodzi także instruktaż stanowiskowy – bardzo często odbywa się to przy pomocy doświadczonego pracownika pod nadzorem inspektora BHP. Podczas tego pierwszego szkolenia pracowników należy również zapoznać z czynnikami ryzyka na ich stanowiskach.

Szkolenia okresowe, które mają na celu utrwalenie i rozszerzenie oraz aktualizację wiedzy nowi pracownicy muszą odbyć w pierwszym roku zatrudnienia –w zależności od zajmowanego stanowiska w ciągu 6 – 12 miesięcy. Szkolenie okresowe powtarzane są cyklicznie i obejmują wszystkich pracowników – szkolenia BHP dla pracodawców oraz kadry zarządzającej są także obowiązkowe.

Oba typy szkoleń można odbyć za pośrednictwem Internetu. Każdy kursant ma swoje loginy i hasła dostępowe do platformy z kursem. Szkolenia bhp dla pracodawców i pracowników online są tańsze, niż kursy organizowane metodami tradycyjnymi, a dodatkowo uczestnicy kursów mogą szkolić się we własnych domach zapoznając się z kolejnymi modułami i zagadnieniami w dowolnym czasie i zgodnie z własnym tempem uczenia się. Pracodawca nie musi delegować pracowników lub zwalniać ze świadczenia pracy z tytułu uczestnictwa w szkoleniu. Sam pracodawca jako uczestnik kursu również zaoszczędza mnóstwo czasu.

Jak udokumentowane jest szkolenie BHP online?

Szkolenie BHP online kończy się egzaminem, do którego kursant może przystąpić w dowolnym, wybranym przez siebie momencie. Egzamin jest w formie testu. W przypadku niepowodzenia egzamin można powtórzyć.Szkolenia BHP online traktowane są jednakowo i honorowane na równi ze szkoleniami konwencjonalnymi. E-learning jako forma samokształcenia kierowanego jest rekomendowany przez Ministra Gospodarki i Pracy w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie organizowania szkoleń BHP.

Szkolenia BHP dla pracowników różnych branż

Niezależnie od branży większość przepisów i zasad BHP jest jednakowa. Różnice wynikające ze specyfiki wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska dotyczą raczej ryzyka zawodowego, a nie ogólnych przepisów BHP i ppoż. W związku z tym obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników można prowadzić jednocześnie dla dużej grupy osób wykonujących zajmujących różne stanowiska pracy. Szkolenia BHP online mają programy skonstruowane uniwersalnie tak, aby mogła z ich treści korzystać jak największa liczba słuchaczy. Jeśli szkolenie uwzględnia specyfikę zawodu, to autorzy kursu dopasowuję zagadnienia do tejże specyfiki. Wiadomo, że na stanowiskach nauczycieli najważniejsze jest ryzyko związane z nieprawidłową bądź nadmierną emisją głosu, a górnicy z kolei bardziej narażeni są na urazy mechaniczne spowodowane zawaleniami wyrobisk lub wybuchami metanu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *