Opał

Opał jest wykorzystywany do palenia w piecu, ponieważ dzięki swoim właściwościom świetnie się spala i wytwarza ciepło. Na opał składa się węgiel brunatny, kamienny, ale także ekogroszek, miał, czy koks opałowy. Węgiel jest otrzymywany w wyniku składowania i przeobrażania się szczątków roślin, natomiast reszta jest jego produktami pochodnymi.