Utylizacja i transport odpadów spożywczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie odpady spożywcze muszą być na bieżąco utylizowane. Zatem kogo konkretnie dotyczą procedury utylizacji odpadów? Jak dokładnie powinien przebiegać transport odpadów spożywczych?

Kto musi utylizować odpady spożywcze?

Obowiązek utylizacji odpadów spożywczych nakłada na wszystkie firmy oraz przedsiębiorstwa branży spożywczej ustawa o odpadach z 2010 roku oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów.

W naszym kraju obowiązek utylizacji odpadów spożywczych spoczywa na każdej firmie zajmującej się produkcją oraz handlem artykułami spożywczymi. Utylizacja odpadów spożywczych jest obowiązkowa w branży gastronomicznej, czyli we wszystkich restauracjach, pubach oraz kawiarniach.

Ponadto przepisami dotyczącymi utylizacji objęte są zakłady produkcji mięs i wędlin oraz wszystkie fermy drobiu. Ponadto transport odpadów spożywczych jest konieczny we wszystkich sklepach oraz marketach spożywczych.

Utylizacja dotyczy wszystkich produktów spożywczych które to powstają podczas przygotowywania żywności oraz poszczególnych dań. Ponadto utylizacja obejmuje przeterminowaną żywność.

Jak wygląda utylizacja oraz transport odpadów spożywczych?

Pierwszym istotnym etapem jest gromadzenie odpadów żywnościowych w specjalnie przeznaczonych do tego celu, oznakowanych pojemnikach. Następnie firmy są zobowiązane do regularnego przekazywania zbędnych produktów odbiorcy, który to dzięki posiadaniu odpowiednich zezwoleń utylizuje je,czyli unieszkodliwia.

Pomiędzy przedsiębiorstwem zajmującym się wytwarzaniem odpadów spożywczych, a firmą zajmującą się ich utylizacją powinna być zawarta stosowna umowa. Winna ona zawsze zawierać informację dotyczącą częstotliwości wywozu odpadów. Ponadto w umowie trzeba zawrzeć informacje dotyczące ilości opakowań umożliwiających gromadzenie odpadów.

Zakres usług firm zajmujących się transportem odpadów spożywczych

Zgodnie z podpisaną z wykonawcą usługi umową, utylizacja odpadów spożywczych odbywa się z określoną częstotliwością. Może ona być wykonywana raz w tygodniu czy też raz w miesiącu, w zależności od ilości gromadzonych odpadów. Stawka tej usługi zazwyczaj jest określana na podstawie ilości odbieranych odpadów.

Usługa zwana utylizacją odpadów spożywczych obejmuje: załadunek odpadów, odbiór i utylizację odpadów oraz wyposażenie klienta w kolejne opakowania na odpady.

Transport odpadów do miejsce ich utylizacji musi zawsze odbywać się w odpowiednich warunkach. Konieczne jest przesłanie dokumentów potwierdzających odebranie oraz unieszkodliwienie poszczególnych odpadów żywnościowych.

Decydując się na usługi firmy utylizującej odpady warto zawsze sprawdzić, czy posiada ona wszelkie decyzje administracyjne umożliwiające świadczenie usług w tym zakresie. Ponadto warto ją sprawdzić pod kątem kwalifikacji, terminowości oraz rzetelności odbioru odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *