Kursy SEP – doskonały sposób na podwyższenie kwalifikacji w branży energetycznej

Sektor energetyczny jest dynamicznie rozwijającą się branżą, w której wciąż poszukiwani i cenieni są wykwalifikowani fachowcy. Jednym z sposobów, a często nawet niezbędnym wymaganiem, aby zdobyć i utrzymać dobrą pracę lub piąć się po szczeblach kariery, może być uzyskanie uprawnień SEP.

Czym są szkolenia SEP?

Jest to rodzaj szkoleń związanych z eksploatowaniem lub dozorem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych lub gazowych. Ich głównym celem jest zdobycie uprawnień SEP, nazwa których bierze się od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Organizacja ta czuwa nad tym, by każdy kurs SEP posiadał aktualny i dostosowany do najnowszych osiągnięć i wytycznych program, a uprawnienia nadawane były tylko osobom, które pozytywnie wypadły na egzaminie państwowym.Dzięki zdobyciu takiego certyfikatu, uczestnicy zostają upoważnieni do wykonywania konkretnych i dokładnie określonych prac, związanych z sektorem energetycznym.

Jakie są rodzaje kursów SEP?

Zależnie od swoich potrzeb i możliwości, uczestnicy mogą wybierać wśród różnych, ze względu na charakter pracy oraz grupę uprawnień, rodzajów szkoleń. Kurs sep może być więc skierowany do osób zajmujących się eksploatacją instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych lub gazowych- wtedy oznaczony jest on literą E. Natomiast osoby zajmujące się dozorem takich sieci, instalacji cz urządzeń powinny wybrać kurs oznaczony literką D.Wyróżniamy też trzy główne grupy uprawnień SEP, które dotyczą eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych. Są one oznaczone odpowiednio: G1- kursy elektryczne, G2- kursy energetyczne oraz G3- kursy gazowe.

Do kogo skierowane są kursy SEP?

Tego rodzaju szkolenia są skierowane do wszystkich osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, także zagranicznym, ponieważ możliwe jest uzyskanie również odpisu certyfikatu w języku niemieckim czy angielskim. Kursy SEP są ogólnodostępne, a jedyne warunki jakie należy spełnić aby wziąć w nich udział to pełnoletniość oraz ukończona szkoła podstawowa. Uprawnienia SEP G1 są też, zgodnie z prawem, niezbędne do tego, by pracować z urządzeniami elektrycznymi o mocy do 1KV.Szkolenia SEP organizowane są w wielu polskich miastach, a firmy szkoleniowe oferują bogate pakiety usług dostosowanych do klientów, takie jak na przykład kursy dla większej ilości pracowników odbywające się w siedzibie firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *